Ambassade en Consulaat van België in Turkije

België in Turkije

Welkom op onze website!

 

 

COVID-19 - Aanpassing van de werking van de Ambassade en van het Consulaat-Generaal

De COVID-19 pandemie en de maatregelen van de lokale overheden hebben een impact op de werking van de Ambassade en van het Consulaat-generaal.

Raadpleeg de pagina van de Ambassade en die van het Consulaat-Generaal voor contactgegevens. Om contact op te nemen met onze diensten, dank om u vragen per mail te sturen.  

Houd rekening met extra tijd om uw vragen te verwerken.

Wij danken u voor uw begrip.

 

COVID-19 - Reisbeperkingen

De COVID-19 pandemie heeft ook gevolgen op reizen tussen België en Turkije.

Reizen naar België

  1. Tot volgende order blijft niet-essentiële reizen naar België verboden voor mensen die geen EU- of Schengen-nationaliteit hebben en die in een derde land (bv. Turkije) wonen. Enkel en alleen reizigers die kunnen aantonen dat ze een essentiële reden hebben om naar België te reizen, kunnen een C-visum of een essentiële reistoestemming krijgen om te reizen. Voor meer informatie over essentiële reizen: https://dofi.ibz.be/nl/themes/covid-19/internationale-reizen
  2. Momenteel erkent de Europese Unie ( en dus België) nog geen vaccinatiecertificaten van derde landen, ook niet als het vaccinaties zijn met een vaccin dat erkend is door het Europees Geneesmiddelenagentschap. In de praktijk kunnen mensen die in Turkije woonachtig zijn en volledig gevaccineerd zijn in Turkije dus een noodzakelijk geachte reis maken in Europa ( zie punt  1 ), maar onder de voorwaarden die gelden voor mensen die nog niet zijn gevaccineerd. Ze moeten een negatieve PCR-test kunnen voorleggen (<72 uur), een Passenger Locator Form invullen en de test- en quarantaine instructies volgen die ze zullen ontvangen.
  3. Neem altijd contact op met uw luchtvaartmaatschappij om te controleren of u vóór vertrek een PCR-test / snelle antigeentest moet uitvoeren (afhankelijk van uw woonplaats, herkomst / doorreis / land van bestemming).
  4. Controleer de quarantaine- en testvereisten in België.
  5. Raadpleeg de veelgestelde vragen voo rmeer informatie.

Informeer uzelf 

Om de meeste recente informatie te verkrijgen, gelieve de volgende bronnen regelmatig te willen raaplegen: 

Deze documenten worden regelmatig bijgewerkt met de laatste beschikbare informatie. 

Voor verdere vragen kan u ons contacteren via e-mail op ankara@diplobel.fed.be of istanbul@diplobel.fed.be. Houd ook onze Facebook-pagina in het oog.

 

 

 

Nieuws

22 jul

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Tunesië, na een verzoek dat dit land via het Europees mechanisme voor civiele bescherming (EUCPM) heeft ingediend in het kader van de strijd tegen COVID-19. Tunesië, dat momenteel wordt geconfronteerd met een ernstige verslechtering van de gezondheidssituatie en een sterke stijging van het aantal ziekenhuisopnames, heeft de Europese partners op de hoogte gesteld van specifieke behoeften die nodig zijn om hoofd te kunnen bieden aan deze situatie, onder meer inzake vaccins.

17 jul

We, the Foreign Ministers of Australia, Belgium, Malaysia, the Netherlands, and Ukraine, whose countries comprise the Joint Investigation Team (JIT), today mark the seventh anniversary of the downing of Malaysia Airlines flight MH17, resulting in the tragic deaths of 298 passengers and crew members. Our thoughts remain with those who perished on board, their families and loved ones.

12 jul

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Namibië, na een verzoek dat het land via het Europees mechanisme voor civiele bescherming indiende, in het kader van de strijd tegen COVID-19. De laatste weken wordt Namibië geconfronteerd met een ernstige verslechtering van zijn gezondheidstoestand en een toename van het aantal ziekenhuisopnames. Die situatie heeft geleid tot een grote behoefte aan beschermende uitrusting.

01 jul

In 1995 werd een ambitieus akkoord bereikt over twaalf domeinen voor actie voor de bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes – de zogenaamde ‘Beijing Verklaring en Platform voor Actie’. Sindsdien werden vele initiatieven en concrete beleidsmaatregelen genomen voor de verwezenlijking van het Actieprogramma. België heeft zich in de loop der jaren actief ingezet, zowel in eigen land als internationaal, om gendergelijkheid te bevorderen. 

29 jun

De dertigste plenaire vergadering van de Nuclear Suppliers Group (NSG) vond plaats in Brussel, onder Belgisch voorzitterschap, van 22 tot 25 juni 2021. De NSG is een multilateraal regime dat tot doel heeft nucleaire proliferatie te voorkomen door controle op de export van materialen, uitrusting en technologie die gebruikt kunnen worden om kernwapens te maken.