Ambassade en Consulaat van België in Turkije
Home COVID-19 in Turkije - Veelgestelde vragen

COVID-19 in Turkije - Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op de veelgestelde vragen over COVID-19 en de impact ervan op reizen van en naar Turkije en op het verblijf in Turkije. 

Opgelet : Onderstaande informatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Laatste update: 31 décembre 2020. 

 

 1. Reizen naar België 
 1. Reizen naar Turkije
 1. Verblijf in Turkije

 

Reizen naar België 

Wat moet ik doen als ik van Turkije naar België reis?

Turkije wordt momenteel door de Belgische overheid als een rode zone beschouwd.

De volgende maatregelen zijn van toepassing bij aankomst in België:

 1. Alle niet-inwoners vanaf de leeftijd van 12 jaar die vanuit een rode zone naar België reizen moeten verplicht een recent negatief testresultaat (72 uur) voorleggen. Uitzonderingen:
 • Reizigers die niet via een lucht- of zeevervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen negatieve test kunnen voorleggen.
 • Reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die zich uitsluitend in de transitzone zonder zich op het Belgische grondgebied te begeven, dienen eveneens niet over een negatief testresultaat te beschikken.
 1. ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België het Public Health Passenger Locator Form invullen. 
 • Uitzondering: Reizigers die niet via een lucht- of zeevervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen.
 1. Vanaf 31 december 2020 moet iedereen (inwoners en niet-inwoners) die na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone naar België terugkeert in quarantaine. Inwoners die terugkeren uit een rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten zich op dag 1 en dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen. Voor iedereen kan de quarantaine pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine.

Meer informatie vindt u op de website van het Nationaal Crisiscentrum en in de rubriek "Veelgestelde vragen".

Ik ben een Belgische burger/vreemdeling woonachtig in België en ik wil per vliegtuig naar België terugkeren.

 Er zijn reguliere vluchten vanuit Turkije naar België.

De vluchten die momenteel beschikbaar zijn, kunnen steeds geannuleerd of uitgesteld worden: we raden u aan om regelmatig de status van uw vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. We begrijpen het ongemak dat deze situatie veroorzaakt, maar voor commerciële vluchten kan de ambassade geen reserveringen beheren of u andere informatie verstrekken.

Ik ben een Belgische burger/vreemde inwoner woonachtig in België en ik wil met mijn auto/mobilhome naar België terugkeren.

Het is momenteel mogelijk om Turkije over land te verlaten.

Ten gevolge van de beperkingen die gelden voor de binnenkomst en de doorreis in Europese landen, is het ten zeerste aanbevolen eerst zich te informeren over de maatregelen die in de verschillende landen op weg naar België van kracht zijn. Voor een overzicht van de maatregelen die in de Europese landen van kracht zijn, kunt u de Re-open EU website of de reisadviezen per land raadplegen.

Ik ben een vreemdeling woonachtig in België (en bezit dus niet de Belgische nationaliteit). De geldigheid van mijn verblijfskaart in België is vervallen.

Buitenlanders woonachtig in België en houder van een Belgische verblijfskaart (type A, B, C, D, H, F ou F+) die vervallen is, en die willen weerkeren naar België, moeten een aanvraag visa C (terugkeervisum) indienen.

Deze aanvragen worden behandeld door het Consulaat-generaal van België te Istanbul. U kunt hier meer informatie over visum voor België terugvinden. 

Ik ben een vreemdeling (landen die niet tot de EU of Schengen behoren), ik bezit de Belgische nationaliteit niet en ik heb geen Belgische verblijfstitel. Ik wil naar België.

Niet-essentiële reizen naar België uit Turkije zijn momenteel verboden. Er wordt een uitzondering voorzien voor personen met een essentiële functie of behoefte. Meer informatie over deze uitzonderingscategorieën vindt u op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

OPGELET : Voor alle reizen naar België uit Turkije gaat de toegang tot het grondgebied gepaard met gezondheidsmaatregelen zoals verplichte quarantaine en testing. Elke passagier dient ook een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen en zich, voor hij op reis vertrekt, op de hoogte te stellen van de evolutie van de inreisvoorwaarden in België (consulteer hiervoor de website van de Belgische overheid) aangezien eveneens bijkomende sanitaire maatregelen kunnen opgelegd worden.

 • U wilt naar België voor een lang verblijf (> 90 dagen) : Een geldig visum D is altijd vereist. Gelieve de website van onze outsourcingpartner VFS te raadplegen voor meer informatie.
 • U wilt naar België voor een kort verblijf (< 90 dagen) :

U bent visumplichtig:

Voor een kort verblijf in België moet de reiziger een geldig visum C voorleggen.

 • Visum dat vóór 18/03/2020 afgegeven werd

De houder van een geldig visum dat vóór 18 maart 2020 werd afgegeven moet ook een attest van essentiële reis aanvragen, ofwel bij de Ambassade in Ankara, ofwel bij het Consulaat-Generaal in Istanbul (zie hieronder).

 • Visum dat na 18/03/2020 afgegeven werd

Een visum C dat na 18/03/2020 wordt afgegeven, wordt beschouwd als visum afgegeven in kader van een essentiële reis. De reiziger moet geen attest van essentiële reis aanvragen, tenzij hij vermoedt dat er een probleem zou kunnen zijn (voorbeeld: geen rechtstreekse vlucht naar België). De aanvraag moet ofwel bij de Ambassade in Ankara, ofwel bij het Consulaat-Generaal in Istanbul (zie hieronder) ingediend worden.

U bent niet visumplichtig :

U moet een attest van essentiële reis aanvragen, ofwel bij de Ambassade in Ankara, ofwel bij het Consulaat-Generaal in Istanbul (zie hieronder).

OPGELET : Ongeacht het feit of de reiziger al dan niet aan de visumplicht onderworpen is moeten de binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied vervuld worden. Het volstaat niet om aan te tonen dat de geplande reis essentieel is om een visum C te ontvangen of om de Schengenruimte te betreden. Elke reiziger moet kunnen bewijzen dat hij aan de algemene binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied voldoet wanneer hij aan de Schengenbuitengrenzen aankomt, en dit door middel van de noodzakelijke documentatie. 

Hoe kunt u een attest van essentiële reis aanvragen?

U stuurt een email ofwel naar ankara@diplobel.fed.be, ofwel naar istanbul.visa@diplobel.fed.be, afhankelijk van de stad waar u het attest van essentiële reis wilt ophalen.

In uw email, gelieve de volgende gegevens te vermelden :

 • Uw naam, voornaam, nationaliteit, type van paspoort;
 • Indien van toepassing, het (geldige) visum waarover u beschikt;
 • De reden waarom u naar België wilt en/of de uitzonderingscategorie (volgens de hier genoemde categorieën) waartoe u behoort;
 • De geplande reisdatum.

Als bijlage aan uw email voegt u de documenten toe die uw reis rechtvaardigen.

U dient rekening te houden met een behandelingstermijn van enkele dagen voor de verwerking van uw aanvraag.

Specifieke categorie: de feitelijke partners

Sinds 01.09.2020 wordt een kort bezoek (< 90 dagen) aan de persoon met wie men een stabiele en duurzame relatie onderhoudt als een essentiële reis beschouwd. In alle gevallen moet de feitelijke partner met een attest van essentiële reis reizen.

Op de volgende manier wordt bewezen dat de partners een duurzame en stabiele relatie onderhouden:    

 • De partners hebben 6 maanden in België of in een ander land samengewoond ; of
 • De partners hebben al op zijn minst een jaar een relatie. Tijdens deze periode hebben ze elkaar op zijn minst twee keer, gedurende minstens 20 dagen, fysiek ontmoet. Indien een bezoek omwille van de reisbeperkingen (Covid-19) moest worden geannuleerd kan er voor het tweede bezoek rekening worden gehouden met het bewijs dat een bezoek gepland was ; of
 • De partners hebben een gemeenschappelijk kind.

OPGELET: Het volstaat niet om aan te tonen dat de geplande reis essentieel is om een visum C te ontvangen of om de Schengenruimte te betreden. De feitelijke partner moet kunnen bewijzen dat hij aan de binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied voldoet wanneer hij een visum aanvraagt of aan de Schengenbuitengrenzen aankomt, en dit door middel van de noodzakelijke documentatie. 

Visumplichtige feitelijke partner :

Naast de bewijzen dat de partners een duurzame en stabiele relatie onderhouden,  zal de visumplichtige feitelijke partner de volgende bewijsstukken moeten kunnen voorleggen om zijn visumaanvraag in te dienen :

 • een Schengen medische reisverzekering;
 • voldoende persoonlijke bestaansmiddelen of een tenlastneming (bijlage 3bis);
 • terugkeergaranties.

Niet-visumplichtige feitelijke partner of houder van een geldig visum dat vóór 18 maart 2020 werd afgegeven:

Naast het (originele) attest van essentiële reis, moet de niet-visumplichtige feitelijke partner of houder van een geldig visum dat vóór 18 maart 2020 werd afgegeven, reizen met het bewijs dat hij aan de binnenkomstvoorwaarden van de Schengenzone voldoet.

 

Reizen naar Turkije

Ik ben een Belgische onderdaan en ik wens naar Turkije te reizen. 

Reizen naar Turkijë is ten zeerste afgeraden door de Belgische autoriteiten.

U vindt meer informatie over de reisbeperkingen op de website van de Belgische overheid over de COVID-19

Vanaf 29 december om middernacht (Turkse tijd) moeten alle reizigers vanaf 6 jaar die in Turkije via lucht, land of zee aankomen, een negatieve COVID-19 test kunnen voorleggen. De test mag bij binnenkomst niet ouder zijn dan 72 uur. Dit geldt niet voor passagiers op doorreis per vliegtuig. Deze regeling is van kracht tot 1 maart 2021.  

Personen die gedurende hun verblijf in Turkije positief testen op COVID-19 of met een andere persoon die positief testte in contact komen, worden door de Turkse overheden tot quarantaine verplicht op de plaats waar men logeert. Indien men de quarantainemaatregelen niet respecteert, krijgt men een boete en zal de Turkse overheid een instelling aanwijzen waar de quarantaine doorgebracht moet worden. Reizigers die naar Turkije reizen worden sterk aangeraden om voor hun vertrek bij hun mutualiteit of verzekeringsmaatschappij de medische dekking te controleren.

Voor meer informatie over toegang tot het Turkse grondgebied moet u zich bij de Turkse overheden informeren (Ambassade van Turkije in België).

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis naar Turkije sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten. 

Als u naar Turkije reist, vergeet niet :

Als u zich in Turkije bevindt, hoort u de aanbevelingen en instructies van de lokale autoriteiten na te leven.

Ik ben Belg en voor mijn reis van of naar België moet ik een tussenstop in Istanbul maken.

Reizigers die een tussenstop via de luchthaven van Istanbul (of een andere luchthaven in Turkije) moeten maken, moeten in het bezit zijn van een negatieve COVID-19 test die bij binnenkomst niet ouder dan 72 uur mag zijn. 

 

Verblijf in Turkije

Welke maatregelen en beperkingen zijn momenteel van kracht in Turkije ?

Belgen die in Turkije wonen, of die zich in Turkije bevinden, moeten de aanbevelingen en instructies van de lokale autoriteiten naleven.

Voor reizen tussen Turkse steden per vliegtuig, trein of bus moeten passagiers over een HES-code beschikken (deze afkorting staat voor de "Hayat Eve Sığar" applicatie). Deze code kan verkregen worden:

 • Via de mobiele HES-applicatie (beschikbaar bij Google Play of App Store);
 • Via SMS naar "2023” (enkel met een GSM-nummer van een Turkse provider). Stuur een sms met volgend bericht :
  • Voor mensen die de Turkse nationaliteit bezitten : "HES" spatie "kimliknummer" spatie "laatste 4 cijfers van het serienummer van kimlik" spatie "aantal reisdagen". Voorbeeld: HES 1234567890 1234 15 (in dit standaardbericht is de code 15 dagen geldig);
  • Voor mensen die een kimlik (identiteitskaart) hebben met als eerste nummers 97, 98 of 99 (niet-Turkse residenten in Turkije): "HES" spatie "kimliknummer" spatie "geboortejaar" spatie "aantal reisdagen". Voorbeeld: HES 9934567890 1986 15 (in dit standaardbericht is de code 15 dagen geldig);
  • Voor mensen die geen kimlik hebben (niet-Turkse toeristen): “HES” spatie “nationaliteit” spatie “passpoortnummer” spatie “geboortejaar” spatie “naam”.

De HES code is eveneens vereist om tot bepaalde openbare plaatsen toegang te verkrijgen, zoals winkelcentra of markten, en kan gevraagd worden bij het inchecken in een hotel.

Bovendien zijn buitenshuis het dragen van een masker en respect voor sociale afstand in alle 81 provincies verplicht (op alle openbare plaatsen, in de straat, op het werk, in voertuigen met meer dan twee personen, enz.). 65-plussers mogen hun huis slechts verlaten tussen 10:00 en 13:00 uur en personen jonger dan 20 jaar enkel tussen 13:00 en 16:00 uur; mensen in deze leeftijdscategorieën kunnen geen gebruik maken van het openbaar vervoer. Er geldt een uitgaansverbod tijdens het weekend, van vrijdag 21:00 uur tot maandag 05:00 uur, en tijdens de week van 21:00 tot 05:00 uur.  

Verplaatsingen tussen verschillende provincies zijn beperkt. Op drukke openbare plaatsen is roken verboden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een FAQ (in het Turks) gepubliceerd over de geldende maatregelen. 

Het Ministerie van Toerisme en Cultuur heeft een "Safe Tourism" certificaat ontwikkeld. De lijst van gecertificeerde infrastructuren is hier beschikbaar. 

Bijkomende informatie is in het Turks beschikbaar op het nummer 184 of op de website van het Turkse ministerie van Gezondheid. Voor specifieke informatie over de maatregelen die van kracht zijn in de provincie waar u zich bevindt, dient u contact op te nemen met de provinciegouverneur.

Algemene informatie en raadgevingen over de COVID-19 pandemie zijn beschikbaar (in meerdere talen) op de website van de Belgische overheid en op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie.